Zeolity jsou skupina minerálů, které mají unikátní strukturu a vlastnosti. V oblasti ezoteriky jsou někdy považovány za kameny s energetickými vlastnostmi, které mají vliv na tělo, mysl a duch. I když vědecké důkazy o těchto účincích chybí, někteří lidé je používají v různých praktikách, jako jsou meditace, léčení křišťály a energetická práce.

V průmyslu jsou zeolity však široce využívány díky svým zajímavým fyzikálním a chemickým vlastnostem:

  1. Absorpce a adsorpce: Zeolity mají schopnost absorbovat a adsorbovat látky, což je činí užitečnými pro odstraňování znečišťujících látek a těžkých kovů z vody a vzduchu. Jsou používány například při úpravě vody a čištění ovzduší.
  2. Katalýza: Zeolity mohou sloužit jako katalyzátory v chemických reakcích díky své struktuře a schopnosti vytvářet mikropóry. Jsou používány v různých průmyslových procesech, jako je například výroba paliv nebo chemických produktů.
  3. Měkké odstranění: Díky své schopnosti vyměňovat ionty mohou zeolity pomáhat měkkému odstranění tvrdých minerálních látek, jako je vápenec, z vody. Jsou proto používány v měkkých odstraňovačích vody.
  4. Katalyzátory pro organické syntézy: V organické chemii jsou zeolity využívány jako katalyzátory pro syntézu různých organických sloučenin.
  5. Výroba detergentů: Zeolity se používají v práškových a kapalných detergentech jako aktivní složka pro odstraňování nečistot a změkčení vody.

Celkově lze tedy říci, že i když jsou zeolity někdy spojovány s ezoterikou pro své potenciální energetické účinky, v průmyslu jsou velmi cennými materiály díky svým unikátním chemickým a fyzikálním vlastnostem.